Co wyró?nia nasz serwis laptopów:

Co wyró?nia nasz serwis laptopów:

 • bezp?atna diagnoza Od momentu otrzymania uszkodzonego sprz?tu mija maksymalnie 3 dni robocze do wykonania diagnozy. Po ustaleniu przyczyn usterki – kontaktujemy si? w celu konsultacji. Diagnoza jest bezp?atna nawet, gdy rezygnujesz z us?ugi naprawy.
 • pisemna gwarancja na wykonane us?ugi do 3 m-c Na wszystkie naprawy i us?ugi udzielamy pisemnej gwarancji do 3 m-c. Nowe cz??ci posiadaj? gwarancj? producenta. Wyj?tkiem s? laptopy, które zosta?y zalane.
 • profesjonalnie wyposa?one laboratorium serwisowe
 • szybko?? i solidno?? napraw Posiadamy na miejscu ogromne zaplecze podzespo?ów zamiennych nowych i u?ywanych do wi?kszo?ci modeli laptopów, komputery po zalaniu naprawiane s? od r?ki, po wykonaniu naprawy komputery poddawane s? 22 obowi?zkowym i 7 opcjonalnym testom z których pisemny raport otrzymuje klient.
 • naprawa laptopów wszystkich marek

Cz??ci które naprawiamy lub wymieniamy:

W naszej ofercie posiadamy cz??ci nowe oraz u?ywane do laptopów. Na wszystkie nowe podzespo?y udzielamy gwarancji producenta. Je?eli chcia?by? si? dowiedzie?, czy posiadamy lub czy mo?emy zamówi? cz??? do Twojego notebooka napisz do nas gg 7350580

 • p?yty g?ówne
 • matryce
 • zawiasy
 • ta?my lcd
 • gniazda zasilania
 • inwertery
 • dyski twarde
 • nap?dy optyczne
 • klawiatury
 • pami?c ram
 • baterie
 • obudowy
 • wentylatory i uk?ady ch?odzenia
 • Procesory

Comments are Closed