Serwis komputerowy, naprawa laptopów, us?ugi informatyczne Hull i okolice.

Serwis komputerowy, naprawa laptopów, us?ugi informatyczne Hull i okolice.

Czynne w dni powszednie od godz 8.00 – 21.00.

Na swoje us?ugi dajemy pisemna gwarancje.

Wystawiamy faktury VAT.

Doje?d?amy do klienta.

Nasz serwis komputerowy oferuje:

Naprawa i rozbudowa komputerów stacjonarnych.
Naprawa i rozbudowa laptopów.
Naprawy laptopów – sprz?t i oprogramowanie.
Konfiguracji i instalacji sieci bezprzewodowych dla u?ytkowników domowych lub firmowych.
Obs?ugi i administracji sieci komputerowych.
Rozwi?zywanie problemów sieciowych (WIFI, okablowanie strukturalne).
Odzyskiwanie i kasowanie danych z dysków twardych.
Naprawa plyt glównych laptopów.
Usuwanie szkodliwego oprogramowania komputerowego: wirusów, spyware, adware itp.
Instalacje, reinstalacje i konserwacje systemów operacyjnych Windows i Linux.
Ekspertyzy i testy sprz?tu komputerowego lub laptopów.
Usuniecie ka?dego innego problemu zwi?zanego z funkcjonowaniem sprz?tu komputerowego i oprogramowania.
Comments are Closed