Piez?mju datori pakalpojumu
pied?v?šana kl?pjdatorus un datoriem remonti.
tas pakalpojums, kl?pjdators pakalpojumu korpuss, korpuss t?, tas ir korpusa, pc fix it korpusa

Visi PC un Laptop apkalpošana un aparat?ras remonta l?dz sast?vda?u l?men?
pilnu programmat?ras un aparat?ras diagnostikas visiem datoriem un kl?pjdatoriem
uzst?d?šana un probl?mas iemešanu vis?m oper?t?jsist?m?m

Sony Vaio remonts, Laptop remonts, kl?pjdators ekr?ns remonts, kl?pjdators cieto disku remonts, kl?pjdators m?tesplat? remonts, laptop DC jack remonts
Datoru remonts, galda datoru remonts
V?rusa no?emšana, spiegprogrammat?ru izraid?šanas

By admin